Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-5223/12.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година за пореден път ще се проведе  Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите от направления рисунка и приложно изкуство трябва да бъдат представени в стая 515 на РУО – София-град, а от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени  на e-mail [email protected]  най-късно до  22.03.2021 г.

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, старши експерт по ОСО, 0886038750

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД