Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-39765/02.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази учебна година ще се проведе ХХ Национален конкурс „Бог е любов, който се организира ежегодно от Министерство на образованието и науката.

Регламентът на конкурса е публикуван и на сайта на МОН в Раздел „Олимпиади и състезания”. Творбите от направления „Рисунка и приложно изкуство“ трябва да бъдат представени в стая № 515 в РУО – София-град, а от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени  на e-mail: [email protected], най-късно до 22.03.2022 г.

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева – старши експерт по ОСО, тел. 0886038750

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД