Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-134/04.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тази година за ще се проведе  ХХI Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван и на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите от направления рисунка и приложно изкуство трябва да бъдат представени в стая 515 на РУО – София-град, а от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени  на e-mail [email protected]  най-късно до  21.03.2023 г.

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, старши експерт по ОСО, 0886038750

 

Приложение: Регламент на ХХI Национален конкурс „Бог е любов”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД