Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1- 35736/02.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че тази година ще се проведе ХХII Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван и на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”.

Творбите от направления „Рисунка“ и „Приложно изкуство“ на учениците от област София-град трябва да бъдат изпратени в срок до 15.03.2024 г. в определеното училище-домакин – 107. ОУ „Хан Крум“, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 13, а от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени на  e-mail [email protected]  в същия срок.

Обръщам внимание, че съгласно утвърдените със заповед на министъра на образованието и науката Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, всеки участник е необходимо да попълни и представи декларация за информираност.

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, старши експерт по ОСО, 0886038750

 

Приложение:

  1. Регламент на ХХII Национален конкурс „Бог е любов”;
  2. Декларация за информираност за ученик под 16-годишна възраст;
  3. Декларация за информираност за ученик над 16-годишна възраст;

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК  НА РУО

СОФИЯ – ГРАД