Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1- 3559/10.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че тази година за пореден път ще се проведе  Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РУО, София-град, най-късно до  22.03.2020 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  [email protected] или [email protected]

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 02 935-60-65.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД