Национален конкурс „Водата – извор на живот“

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1562/ 21.01.2020 г. от РУО – Бургас моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Националния конкурс „Водата – извор на живот“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

Приложения:

  1. Образец на заявление за участие в Националния конкурс „Водата – извор на живот“; (zayavlenie_za_uchastie_v_konkurs_1)
  2. Статут на националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот; (voda-_risunka-2020_1)
  3. Статут на националния конкурс за фотография „Водата – извор на живот“. (voda-_foto-_2020_0)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД