Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2021

Изх. № РУО1-5732/17.02.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-5107/11.02.2021 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2021 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и на християнската култура. В него могат да вземат участие децата от III и IV група на детските градини и ученици от І до ХІІ клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 10.04.2021 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2021 .

 

Приложение:

  1. Обява и статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД