Национален конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2022 г.

Изх. №РУО1-37716/12.10.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с вх. №РУО1-37506/10.10.2022 г., приложено Ви изпращам регламент на Националния конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2022 г., посветен  на патронния празник на ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе – 21 ноември.

Конкурсът се провежда за седма поредна година и е насочен към творческите изяви на учениците от цялата страна на възраст от 7 до 18 години, в две категории – рисунка и снимка. Срокът за изпращане на творбите е 5 ноември 2022 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде представена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса „Да уловиш мига“ – Русе 2022 г.
  2. Декларация за информирано съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД