Национален конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2023 г.

Изх. № РУО1-34518/20.10.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Русе с вх. №РУО1-34150/19.10.2023 г., приложено Ви изпращам регламент на Националния конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2023 г., посветен  на патронния празник на Основно училище „Отец Паисий“, гр. Русе – 21 ноември.

Конкурсът се провежда за осма поредна година и е насочен към учениците от цялата страна на възраст от 7 до 18 години, в две категории – рисунка и снимка. Срокът за изпращане на творбите е 3 ноември 2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде представена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса „Да уловиш мига“ – Русе 2023 г.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД