Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, гр. Шумен

Изх. № РУО1-6513/ 12.03.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6452/ 11.03.2020 г. от д-р Албена Иванова-Неделчева – директор на СУ „Сава Доброплодни“, Ви уведомявам следното:

Във връзка със заповед № РД09-606/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката планираният за провеждане през периода 27-29.03. 2020 г. V национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ се отменя в раздел „Музика“ и раздел „Надиграване“.

Организираната форма за участие в конкурса от направление „ Изобразително изкуство“ и от направление „Визуални изкуства“ ще се проведе съгласно оповестения регламент на конкурса, като рисунки ще се приемат до 20.03.2020 г. вкл. Наградените участници ще получат наградите си по пощата.

Моля за Вашето съдействие информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД