Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Изх. №РУО1-3514/19.01.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2802/17.01.2022 г. от РУО – Ловеч Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ловеч обявява Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на конкурса.

 

Приложение:

  1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД