Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

Изх. №РУО1-1399/18.01.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-822/12.01.2023 г., Ви уведомявам, че за шестнадесета поредна година Община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“. В конкурса могат да участват ученици от IV до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 10 март 2023 година.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД