Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“

Изх. № РУО1 – 2854/02.02.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2257/27.01.2023 г., Ви уведомявам, че Фондация „Пазител на традициите – Пазителите“ организира Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“, за деца и ученици на възраст до 14 години. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година и се осъществява с подкрепата на Национален дворец на децата, гр. София.

Крайният срок за изпращане на творбите е 19 февруари 2023 г. За творби, изпратени по пощата, важи пощенското клеймо на пратката.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Регламент на Национален конкурс „Рецептите на баба“.
  2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.
  3. Бланка за изпращане на рецепти.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД