Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г.

Изх. №РУО1-12457/02.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11570/25.04.2023 г. приложено Ви изпращам покана за участие в Национален конкурс за детска рисунка – Самоков 2023 г. в рамките на ежегодната Национална награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф“, организиран от Община Самоков. Конкурсът е индивидуален, като в него могат да участват деца и ученици на възраст от 4 до 15 години.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД