Национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои“

Изх. № РУО1-31680/02.10.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-31106/28.09.2023 г. и писмо с изх. №РУО1-28721/12.09.2023 г. публикувано на интернет страницата на РУО – София-град, относно обявен от фондация „Детето и фолклора“ Национален конкурс за детска рисунка „Български светци, царе, герои“ Ви уведомявам, че министерството на образованието и науката принципно подкрепя конкурса за илюстрация към предложените от организаторите митове и легенди, но не носи отговорност за тяхната художествена стойност. Преди провеждането на конкурса учителите следва да се запознаят с текстовете, по които ще работят учениците.

Към всяка рисунка се прилага Декларация за информирано съгласие, попълнена от родител.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД