Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Изх. №РУО1-1783/22.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Ловеч с вх. №РУО1-1470/17.01.2024 г. Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ловеч обявява Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

Моля за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Декларация за съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД