Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“

Изх. № РУО1-2580/ 30.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писма с изх. № РУО1-33172/ 29.11.2019 г. и изх. № 33172/ 29.11.2019 г., изпратени по електронната поща, Ви информирахме за Националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и за Националния конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“.

При заявка за участие в двата конкурса е  задължително да се регистрирате на следните адреси:

https://forms.gle/EbWnGF33T84TFYVGA за всички участници в национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“;

https://forms.gle/STU8a9saHVgwyVW58 за всички участници в национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“.

Моля за Вашето съдействие заявките да бъдат попълнени в срок до 07.02.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД