Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

Изх. № РУО1-3933/ 13.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № OA23-01637/ 06.02.2020 г. от г-жа Живка Първанова – заместник областен управител на област София, Ви уведомявам, че община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на конкурса.

 

Приложение: Статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД