Национален конкурс за детска рисунка и литературна творба на кулинарна тематика „Рецептите на баба“

Изх. № РУО1-1807/12.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1187/07.01.2021 г., Ви уведомявам, че Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7 организира Национален конкурс за детска рисунка и литературна творба на кулинарна тема „Рецептите на баба“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 година и се осъществява с подкрепата на Национален дворец на децата, гр. София.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст до 14 години, разделени в три възрастови групи:

  • до 7 години;
  • от 8 до 10 години;
  • от 11 до 14 години.

Конкурсните материали се изпращат съгласно регламента на конкурса, заедно с попълнена декларация за съгласие за обработка на личните данни на участниците на адрес:

гр. София – ПК 1309

бул. „Александър Стамболийски“ № 191

Национален дворец на децата – за конкурса „Рецептите на баба“

Приемането на творби, изпратени по пощата или чрез куриерска фирма, започва на 18 януари и приключва на 31 март 2021 г. За творби, изпратени по пощата, важи пощенското клеймо на пратката.

За контакт и информация:

Мариета Недкова – 0878735769; e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Регламент на Национален конкурс „Рецептите на баба“.
  2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД