Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

Изх. № РУО1 – 1950/13.01/21г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1789/12.01.2021 г., Ви уведомявам, че за четиринадесета поредна година Община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“. В конкурса могат да участват ученици от IV до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 8 март 2021 година.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД