Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“

Изх. № РУО1-2462/18.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Ловеч, с вх. № РУО1-2073/14.01.2021 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ловеч обявява Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое – реално и вълшебно“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви  училище със статута на конкурса.

 

Приложение:  Статут на Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое-реално и вълшебно“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД