Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Освобождението“

Изх. № РУО1-488/10.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-423/09.01.2020 г., Ви уведомявам, че Община – Плевен и Регионален военноисторически музей – Плевен организират Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Освобождението“ по повод Националния празник на Република България 3 март.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Условия за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД