Национален конкурс за детско и ученическо творчество „На мира в света“

Изх. №РУО1-41293/14.12.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с вх. №РУО 1-41174/13.12.2021 г. моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с условията за участие в шестото издание на Национален конкурс за детско и ученическо творчество „На мира в света“, посветен на Международния ден на мира. Темата на конкурса за 2021-2022 година е „Родолюбието и мирът“.

В конкурса могат да участват ученици от I до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните материали е 28 февруари 2022 година.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Статут на Национален конкурс за детско и ученическо творчество „На мира в света“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД