Национален конкурс за есе, видеоклип и фотография

Изх. №РУО1-7062/11.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6278/07.02.2022 г. от РУО – Габрово Ви уведомявам, че Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово обявява Национален конкурс за есе, видеоклип и фотография, организиран по повод 50-годишния юбилей на гимназията.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-385/09.02.2022 г.

на началника на РУО – София-град)