Национален конкурс за есе на тема „Завръщане към корените“ 2021 /Родовата памет е жива/

Изх. № РУО1-33259/23.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33227/20.11.2020 г., Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените” и „По обратния път на дедите ни“ обяви национален конкурс за есе на тема „Завръщане към корените“ 2021 /Родовата памет е жива/ и национален конкурс и пленер за рисунка на тема „Моето родословно дърво” 2021 /Завръщане към корените/. В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса за есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката)