Национален конкурс за есе, посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България

Изх. № РУО1-31273/06.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31103/06.11.2020 г., Ви уведомявам, че Сьюзът на тракийските дружества в България, Синдикатът на българските учители и Тракийският научен институт обявяват национален конкурс за есе, посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България. В конкурса могат да участват ученици от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната.

Подробна информация може да прочетете на сайта на Сьюза на тракийските дружества в България: http://stdbg.org/pin_stdb-tni-sbu-konkurs-za-srednoshkolci_1865.htm.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД