Национален конкурс за есе, разказ и рисунка, посветен на 110 години от началото на Балканските войни

Изх. № РУО1-14967/19.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-14842/18.04.2022 г., Ви уведомявам, че Съюзът на тракийските дружества в България обявява Национален конкурс за есе, разказ и рисунка, посветен на 110 години от началото на Балканските войни.

Участници могат да бъдат ученици от 14 до 19 години. Конкурсните групи са три – за есе, разказ или рисунка.

 

Приложение:

1.Регламент за участие в конкурса.

2. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД