Национален конкурс за есе „Ядрената енергетика – в симбиоза с електрическата мобилност“

Изх. № РУО1-16236/01.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо „АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй, вх.№РУО1-16156/30.06.2020г., Ви уведомявам, че АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД съвместно с  Индустриален клъстер „Електромобили“ – Национална браншова организация за електрическа мобилност  организира Национален конкурс за есе за ученици в професионалните гимназии – членове на ИКЕМ, както и на всички професионални гимназии на тема: „Ядрената енергетика – в симбиоза с електрическата мобилност“.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям програмата на конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Програма на националният конкурс за есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД