Национален конкурс за изработване на кукерска маска „ Магията на кукерската маска – да прогоним злото, да бъдем по-добри“

Изх. № РУО1-1760/22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-578/13.01.2020 г., приложено Ви изпращам регламент  за участие в Национален конкурс за изработване на кукерска маска „ Магията на кукерската маска – да прогоним злото, да бъдем по-добри“.

Началото на конкурса е 07.01.2020 г., крайният срок за получаване на творбите е 15.02.2020 г. на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. №25.

За допълнителна информация: 0988 753 171 – Митка Георгиева – Председател на УС на СНЦ „Усмивка“ , e-mail: [email protected]

Приложение: 1. Регламент. (kukeri)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД