Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“

Изх. № РУО1-34870/ 16.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо № 9105-448/ 16.12.2019 г. Ви уведомявам за Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“. Организатор на инициативата е PostScriptum Ventures – инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации.

Конкурсът има за цел да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които да допринесат за подобряване условията на живот.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите рисунки, доклади и видеа в срок до 31.01.2020 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в две категории -ученици от I – VII клас и ученици от VIII – XII клас.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: https://mladinovator.bg.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД