Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“

Изх. № РУО1-33373/11.10.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-341/04.10.2021 г. с вх. № РУО 1-32440/04.10.2021 г., Ви уведомявам, че Областна администрация – Габрово организира Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Конкурсът се организира във връзка с осъществяването на Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021 – 2030 г. на МОН и на Плана за действие за 2021 г. С инициативата ще се създаде възможност децата и учениците да придобият допълнителни знания и умения по темата за БДП чрез форми, различни от обучението в часа на класа.

В конкурса могат да участват ученици, разделени в три възрастови групи:

  • І възрастова група – от 7 до 12 години;
  • ІI възрастова група – от 13 до 17 години;
  • ІII възрастова група – над 18 години.

Конкурсните творби се изпращат до 5 ноември 2021 г., съгласно регламента на конкурса.

 

 

Приложение:

  1. Регламент на Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД