Национален конкурс за компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция“

Изх. № РУО 1 – 30522/21.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД – 20 – 1873/17.09.2021 г., вх. № РУО 1-30018/17.09.2021г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на Национален конкурс за компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция“, включен в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2021/ 2022 година и организиран от ЦПЛР – Бургас.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Условия за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД