Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“

Изх. № РУО1-31026/ 05.11.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ Бургас с вх. № РУО1-31026/ 04.11.2019г., Ви уведомявам, че от 01.11.2019г. до 05.12.2019г. ще се проведе Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“. Организатори са: Сдружение „Усмивка“ и Читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1985“, със съдействието на община Бургас и „Престиж – 96“ АД гр. Велико Търново.

В конкурса могат да участват деца от 6 до 14 години. Подробности относно провеждането на конкурса и начина за участие в него може да получите в прикрепеното писмо.

За информация пишете на адрес [email protected]

Приложение:

Прикрепено писмо, относно провеждането на конкурса и начина за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД