Национален конкурс за наградите на учителите по химия 2024 г. на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-4800/15.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4366/12.02.2024 г., приложено Ви изпращам условията за участие в Национален конкурс на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за наградите на учителите по химия 2024 г.

 

 Приложение: съгласно текста.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД