Национален конкурс за поезия „Пробуждане“

Изх. № РУО1-8434/12.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Младежки парламент Русе с подкрепата на ОМД Русе и Община Русе организира Национален конкурс за поезия „Пробуждане“ за ученици от VIII до XII клас.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД