Национален конкурс за православна поезия, проза и видео-изпълнение на стих на тема „Рождество на Спасителя – 2021 г.“

Изх. № РУО1-35200/20.10.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО 1-34179/14.10.2021 г. от РУО – Бургас относно Национален конкурс за православна поезия, проза и видеоизпълнение на стих на тема „Рождество на Спасителя – 2021 г.“, както и статут на конкурса.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД