Национален конкурс за разказ и есе

Изх. № РУО1-13648/26.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-122/25.04.2024 г., вх. №РУО1-13492/26.04.2024 г., Ви уведомявам, че Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт обявяват национален конкурс за разказ и есе за ученици на възраст от 14 до 19 години на тема „Да оставиш следи във времето“, посветен на 180 години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз и 90 години от основаването на Тракийския научен институт.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложениs:

  1. Обява.
  2. Формуляр за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД