Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия

Изх. № РУО1-12585/18.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-12429/17.04.2024 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“ за ученици от V до XII клас.

Приложение: регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД