Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“

Изх. № РУО1-13618/28.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО 1-13513/ 28.04.2021 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса и да съдействате за участието им.

 

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД