Национален конкурс за рисунка на тема „Българската шевица от моето село“

Изх. №РУО1-14799/18.04.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14552/14.04.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национален конкурс за рисунка „Моето село“ на тема „Българската шевица от моето село“, организиран от Читалище „Развитие 1910 г.“, с. Крайници, Кметство село Крайници и ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, общ. Дупница. В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас.

Творбите трябва да бъдат получени от организаторите до 24 май 2022 г.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД