Национален конкурс за рисунка, стихотворение, разказ, есе

Изх. № РУО1-36912/05.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-35757/27.09.2022 г. СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, отправя покана за участие в Национален конкурс „С мисъл за бъдещето”, организиран по повод 100-годишнината на училището за ученици от I до ХII клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента за провеждане на конкурса.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД