Национален конкурс за стихотворение и есе на тема „Живеем в земята на Ботев“

Изх. № РУО1 – 1992/13.01.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище със статута на Националния литературен конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 145-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

 Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД