Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали

Изх. № РУО1-14559/11.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13346/ 27.04.2021 г. от РУО – Кърджали, приложено ви изпращам Регламент за провеждане на Национален конкурс за създаване на химн на ЕГ „Христо Ботев” — гр. Кърджали.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД