Национален конкурс за ученическо есе

Изх. № РУО1-11335/17.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10953/15.03.2022 г. на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание, разработен от катедра „Социология“. В конкурса могат да участват ученици от единадесети и дванадесети  клас.

 

Приложение:

  1. Условия за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД