Национален конкурс за ученическо есе на тема „Виртуалният туризъм ще измести ли напълно реалния туризъм“

Изх. № РУО1-5494/27.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO1-5043/25.02.2020 г., Ви уведомявам, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов организира Национален конкурс за ученическо есе на тема „Виртуалният туризъм ще измести ли напълно реалния туризъм“. Срокът за изпращане на есетата по електронен път е 27.03.2020 г.

На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/natsionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese-27032020-g е публикувана подробна информация за организирания конкурс, в който могат да участват ученици от XI и XII клас на всички училища.

Моля създайте необходимата организация за запознаване на учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД