Национален конкурс за ученическо литературно есе на тема „Значението на Парламента и ролята на народния представител в управлението на държавата“

Изх. № РУО1-13962/11.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13691/07.04.2022 г., Ви уведомявам, че Фондация „Спортен Плевен“ организира Национален конкурс за ученическо литературно есе на тема „Значението на Парламента и ролята на народния представител в управлението на държавата“. Инициативата ще бъде проведена под патронажа на депутата от 47 Народно събрание Антония Димитрова. В творческото предизвикателство могат да се включат ученици от VIII до XII клас от цялата страна. Целта на инициативата е учениците да се запознаят с ролята на институцията Парламент и на народните представители.

Ще бъдат отличени 10 есета, по 2 за всеки клас. Учениците ще бъдат наградени със сертификати, издадени от Фондацията, и ще получат възможност да посетят Народното събрание.

Срокът за участие в конкурса е от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Напомням, че действащите нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование предоставя значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, при наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

 

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД