Национален конкурс за ученическо творчество „На мира в света“

Изх. № РУО1-35962/18.12.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с вх. № РУО 1-35780/17.12.2020 г. моля да запознаете учениците и учителите от Вашето училище с условията за участие в петото издание на Националния конкурс за ученическо творчество „На мира в света“, посветен на Международния ден на мира. Темата на конкурса за 2020-2021 година е „Цената на мира“.

В конкурса могат да участват ученици от I до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните материали е 28 февруари 2021 година.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Статут на Национален конкурс за ученическо творчество „На мира в света“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД