Национален конкурс за философско-историческо есе „Живите герои“

Изх. № РУО1-11265/21.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11174/20.04.2023 г., Ви уведомявам, че екипът на Военен клуб, гр. Стара Загора е организатор на Първия национален конкурс за философско-историческо есе „Живите герои“. Инициативата e посветена на 110-годишнината от Балканската война и е част от историческия и културен календар на Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към Министерство на отбраната.

Лице за контакти: Елена Ангелова, тел.: 0892 606 884, имейл: [email protected]

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-393/28.03.2023 г. на

министъра на образованието и науката/