Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Изх. № РУО1 – 6067/ 06.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5361/27.02.2023 г. Ви уведомявам, че Фондация „Еврика” обяви ХXV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт ген. Георги Иванов и е включен в утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г.

Повече информация за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да намерите на: www.evrika.org
Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за конкурса и при проявен интерес да съдействате за тяхното участие.

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Формуляр за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД