НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“

Изх. РУО1 – 2967/03.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-18/30.01.2023 г., вх. № РУО1-2500/ 31.01.2023 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката е организатор на Националния конкурс „Млади таланти“. Конкурсът е част от инициативите на Министерство на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Провежда се от 1999 г. и насърчава младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към науката и към провеждане на научни изследвания и иновации. Регламентът за участие в Националния конкурс предвижда подготовка на научноизследователски и иновативни проекти в категориите биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология.

Тази година конкурсът ще се проведе в периода 19-21 април 2023 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 20 март 2021 г. на имейли:[email protected] и на [email protected] Класираните на първите три места представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение и ще се проведе през месец септември в град Брюксел, Белгия.

За участието си в двата форума участниците получават парична награда в размер на 2000 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe, което е планирано за месец октомври в град Мазатлан, Мексико.

Три проекта получават поощрителни награди по 1500 лв.

Регламентът и регистрационната форма за участие са публикувани на страницата на МОН, раздел „Наука“ – конкурси, на следния адрес: https://www.mon.bg/bg/101203.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД